Топола, 34310 | 0648539163

О нама

Топола, варош смештена у срцу Србије, на падинама далеко чувеног Опленца, налази се 80 км јужно од Београда, на раскршћу путева који од Београда воде за Крагујевац, Горњи Милановац и Аранђеловац.

Укупна површина административне општине Топола износи 356,45 км2 и она је подеЉена на 29 катастарских општина. Према попису становништва из 2011. године, општина Топола је имала 22.329 становника.

Општина Топола обухвата 31 насеље, од чега је 30 сеоских. ПоЉопривредно земЉиште заузима 76% од укупне површине општине Топола, а учешће поЉопривредних газдинстава у укупном броју домаћинстава износи 82%.

Ради пружања подршке активностима општине Топола у обављању редовних делатности у домену пољопривреде и руралног развоја, Скупштина општине Топола је крајем 2009. године ушла у процедуру оснивања недобитног друштва – Агенције за рурални развој општине Топола.

Делатност Агенције за рурални развој општине Топола је пружање подршке активностима општине Топола у обављању редовних делатности у домену поЉопривреде и руралног развоја и успостављање везе између корисника, Општине, Министарстава и донатора, при чему је основна делатност пружање неопходних услуга крајњим корисницима (пољопривредници, предузетници, прерађивачи, они који се баве туризмом и остали) и учешће у изради и реализацији пројеката.

Поред општине Топола као већинског оснивача Агенције за рурални развој општине Топола оснивачи Агенције за руални развој општине Топола су и:

– Удружење сточара општине Топола, Топола;

– Земљорадничка задруга „Агрокооператива ДОМАЋИН“, Топола;

– Удружење одгајивача оваца „ОПЛЕНАЦ-ВИНТЕРБЕРГ“ Клока; – Агробизнис центар – Центар за развој поЉопривреде и пласман пољопривредних производа Винча, Топола.