Топола, 34310 | 0648539163

Blog Post

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ

БУЏЕТА АРРТ ДОО ТОПОЛА ЗА 2024. ГОДИНУ

Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења из
области пољопривреде из буџета АРРТ ДОО Топола, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ

БУЏЕТА АРРТ ДОО ТОПОЛА ЗА 2024. ГОДИНУ

Средства намењена конкурсом додељују се за реализацију пројеката у области подршке за
спровођење пољопривредне политике у локалној заједници са роком реализације до
31.12.2024. године.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на територији општине
Топола и Статутом имају дефинисане циљеве и активности које се односе на унапређење
пољопривреде и руралног развоја.

Вредност опредељених средстава у буџету је 1.160.000,00 динара.
Максимални износ средстава по учеснику Конкурса је дефинисан
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину Топола за 2024. годину број 020-
231/2024-05-I од од 15.05.2024. године („Службени гласник СО Топола”
број 11/2024).

Линкови за преузимање:
Позив
Пријавни образац

    Related Posts