Топола, 34310 | 0648539163

Blog Post

К О Н К У Р С за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину

Конкурс_пољопривреда 2021-Општина Топола

1. Захтев подстицајна средства_физичка имовина

2. Захтев_регрес за вештачко осемењавање

3. Захтев_набавка материјала за прихрану пчела

4. Захтев_набавка сточне хране за увећање сопственог запата

5. Захтев подстицајна средства_бунари, акумулације

Related Posts