Топола, 34310 | 0648539163

Blog Post

Набавка трактора за газдинства

Обавештавају се носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава да је расписан Јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години. Услов је да се набавка врши за нови трактор снаге до 60 киловата(укључена опрема подразумева и тракторску кабину) који се користи у примарној биљној или сточарској производњи. Услов за добијање подстицаја је да је трактор произведен или се склапа у Републици Србији на производним линијама компанија које испуњавају услове за то.

Поред ових услова подносилац захтева у Регистру пољопривредних газдинстава мора имати уписане површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура, или одговарајући сточни фонд. Носилац регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу мора у потпуности реализовати инвестицију , односно купити и регистровати трактор, након чега подноси пријаву за остваривање подстицаја. Подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност , односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди (Јарменовци, Војковци и Гуришевци) Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари је 800.000 динара. Пријаве по овом Јавном позиву подносе се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за аграрна плаћања , Булевар краља Александра 84, 11050 Београд, почев од 06.01.2020. до 29.05.2020.године.

За све информације у вези са расписаним Конкурсом , заинтересовани се могу обратити лично у Агенцији за рурални развој општине Топола (канцеларија бр. 23) као и на контакт телефон: 034/6811-008, лок. 103.

Related Posts