ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА АРРТ ДОО ТОПОЛА ЗА 2023. ГОДИНУ Средства намењена конкурсом додељују се за реализацију пројеката у области подршке за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници са роком реализације до 31.12.2023. године. Право учешћа имају удружења која су регистрована на територији општине Топола и Статутом имају дефинисане циљеве и активности које се односе на унапређење пољопривреде и руралног развоја. Вредност опредељених средстава у буџету је 1.160.000,00 динара. Максимални износ средстава по учеснику Конкурса је дефинисан Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину број…
Read More

Набавка трактора за газдинства

Обавештавају се носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава да је расписан Јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години. Услов је да се набавка врши за нови трактор снаге до 60 киловата(укључена опрема подразумева и тракторску кабину) који се користи у примарној биљној или сточарској производњи. Услов за добијање подстицаја је да је трактор произведен или се склапа у Републици Србији на производним линијама компанија које испуњавају услове за то. Поред ових услова подносилац захтева у Регистру пољопривредних газдинстава мора имати уписане површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура, или одговарајући сточни фонд. Носилац регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу…
Read More

Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је расписисала је Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години. Пријава на Конкурс подноси се од 17. октобра до 31. децембра 2019. године Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник, носилац комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац, односно члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од…
Read More

Подршка младим пољопривредницима.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања расписала је конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку младим пољопривредницима у 2019. години. Овај вид подршке наишао је на велико интересовање младих пољопривредника са територије општине Топола пре свега због модела финансирања потенцијалне инвестиције. Укратко речено модел је тај да млади пољопривредник конкурише по предрачуну, а ако Управа за аграрна плаћања донесе решење о одобравању онда уплаћује 75% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, а млади пољопривредник је дужан да уплати добављачу остатак потребних средстава по предрачуну и реализује…
Read More