ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈААГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИРАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТОПОЛАКомисија за спровођење јавног конкурса зафинансирање пројеката удружења изобласти пољопривреде из буџета АРРТДОО ТополаБрој: 24/2020Датум: 09.07.2020. годинеТОПОЛАКомисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења изобласти пољопривреде из буџета АРРТ ДОО Топола, расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА АРРТ ДОО ТОПОЛА ЗА 2020. ГОДИНУ Средства намењена конкурсом додељују се за реализацију пројеката у области подршке заспровођење пољопривредне политике у локалној заједници са роком реализације до31.12.2020. године. Право учешћа имају удружења која су регистрована на територији општинеТопола и Статутом имају дефинисане циљеве и активности које се односе на унапређењепољопривреде. Вредност…
Read More

ДОЗВОЛA ЗА КРЕТАЊЕ: УПУТСТВО ЗА ВОЋАРЕ

УПУТСТВО ЗА ВОЋАРЕ И ПОВРТАРЕ (АГРОТЕХНИЧКЕ МЕРЕ) - КАКО ДО ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ  ЗА ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, током периода забране кретања (радним данима од 17:00 – 05:00 часова, викендом од 15:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева који је доступан на интернет адреси http://agromere.registar-uzb.rs/ или на одговарајући број телефона -  контакт телефон 064/88-18-486. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је омогућило пољопривредницима да са било ког рачунара…
Read More

ДОЗВОЛA ЗА КРЕТАЊЕ: УПУТСТВО ЗА ВЛАСНИКЕ СТОКЕ И ПЧЕЛАРЕ

УПУТСТВО ЗА ВЛАСНИКЕ СТОКЕ И ПЧЕЛАРЕ - КАКО ДО ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА У случају обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране кретањa (радним данима од 17:00 – 05:00 часова, викендом од 15:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију. Интернет адреса  за подношење електронског захтева за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из области сточарства је : http://stocarstvo.registar-uzb.rs/ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је омогућило пољопривредницима да са било ког рачунара или преносивог уређаја поднесу захтев за одобрење кретања. Дозвола кретања ће важити само за…
Read More

Набавка трактора за газдинства

Обавештавају се носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава да је расписан Јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години. Услов је да се набавка врши за нови трактор снаге до 60 киловата(укључена опрема подразумева и тракторску кабину) који се користи у примарној биљној или сточарској производњи. Услов за добијање подстицаја је да је трактор произведен или се склапа у Републици Србији на производним линијама компанија које испуњавају услове за то. Поред ових услова подносилац захтева у Регистру пољопривредних газдинстава мора имати уписане површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура, или одговарајући сточни фонд. Носилац регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу…
Read More

Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је расписисала је Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години. Пријава на Конкурс подноси се од 17. октобра до 31. децембра 2019. године Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник, носилац комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац, односно члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од…
Read More

Подршка младим пољопривредницима.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања расписала је конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку младим пољопривредницима у 2019. години. Овај вид подршке наишао је на велико интересовање младих пољопривредника са територије општине Топола пре свега због модела финансирања потенцијалне инвестиције. Укратко речено модел је тај да млади пољопривредник конкурише по предрачуну, а ако Управа за аграрна плаћања донесе решење о одобравању онда уплаћује 75% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, а млади пољопривредник је дужан да уплати добављачу остатак потребних средстава по предрачуну и реализује…
Read More

Тренд Руско Српске сарадње

Србија и Русија тргују храном вредном 350 милиона долара, а очекује се да размена ускоро буде пола милијарде. Суфицит од 280 милиона долара је на нашој страни. На Руско-српском агробизнис форуму чуло се и да би ускоро требало да стигну руски инвеститори који би у Србији производили за трећа тржишта, пре свих европско и турско са којима Србија има споразуме.
Read More